დასაქმების ფორუმი

დასაქმების ფორუმი - შეხვედრა

დაწვრილებით

რეგიონალური შეხვედრა

რეგიონალური შეხვედრა

დაწვრილებით

ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1000+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

პროექტები

საჰაერო კაბელის მონტაჟი სამდინარო გადასვლა მდინარე გუბისწყალზე

დაწვრილებით

მდინარე გუბისწყალზე სამდინარო გადასვლა მილის მონტაჟი

დაწვრილებით

სადახლო - მარნეული

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

სააბონენტო ქსელის სპეციალისტი ქუთაისში

«
»

საკაბელო ქსელის სპეციალისტი ქუთაისში

«